Snimanje kanalizacije kamerom

Snimanje kanalizacije kamerom može otkriti problem bez nepotrebnog nagađanja i nasumičnog kopanja. Snimanje kanalizacije kamerom je sigurno brži, jednostavniji i jeftiniji način da se pronađe izvor problema, a kasnije različitim raspoloživim metodama i reši.

Snimanje kanalizacije kamerom - Ispitivanje kanalizacije - Detekcija problema u kanalizaciji

Kamerama za snimanje kanalizacije i opremom za lociranje problema i kvarova, u veoma kratkom vremenskom roku se može izvršiti sanacija problema sa kanalizacionim cevima, baš na mestu gde se problem pojavio.

Šta je snimanje kanalizacije kamerom i kako se radi

Snimanje kanalizacionih cevi i odvoda kamerom - Ispitivanje kanalizacione mrežeSnimanje kanalizacije kamerom je proces u kome pozovete našu stručnu ekipu za ispitivanje kanalizacije koja će uvođenjem kamere u kanalizacionu mrežu i upravljanjem kamerom pregledati stanje kanalizacionih cevi i to zabeležiti na CD-u koji naknadno možete pregledati.

Kamera za snimanje kanalizacije se može kretati kroz sve ogranke kanalizacione mreže (kroz cevi koje vode od kade ili slavine u kući prema kanalizacionoj mreži) ili samo kroz glavne kanalizacione cevi (veće cevi koje vode od odvoda do glavne kanalizacione linije na ulici). Snimanje kanalizacije kamerom omogućava pregled kanalizacije u krupnom planu i realnom vremenu.

Da li je potrebno snimanje kanalizacije kamerom pri renovaciji

Snimanje kanalizacije kamerom i ispitivanje kanalizacione mrežeSnimanje kanalizacije kamerom nije neophodno uvek, ali se može izvršiti preventivno ukoliko renovirate kupatilo ili radite renovaciju koja uključuje zamenu ili dodavanje vodovodnih i kanalizacionih cevi. Zbog veće količine otpadne vode, možda ćete želeti da pregledate svoju kanalizacionu liniju kako biste se uverili da ona može da prihvati povećanje otpadnih voda.

Snimanje kanalizacije kamerom se obično rad u slučaju blokada u kanalizacionim cevima koje se ne mogu rešiti mašinski ili sajlom, tečnim sredstvima za odgušenje kanalizacije i sl. ili kada se ne može sa sigurnošću znati u kom delu kanalizaciej se nalazi blokada.

Možete li sami uraditi snimanje i ispitivanje kanalizacije

Odgovor je da možete, ali je sigurno jeftinije da angažujete našu stručnu ekipu. Oprema koja se koristi za snimanje kanalizacije nije jeftina, a zahteva i određene veštine i iskustvo pri radu.

Kako kamera za snimanje kanalizacije pomaže u pronalaženju problema

KAmera za snimanje kanalizacionih cevi - Ispitivanje kanalizacije kameromKamera za snimanje kanalizacije ima predajnik. Tehničar- vodoinstalater će pratiti kretanje kamere i u momentu primećivanja problema je može zaustaviti i zabeeležiti lokaciju blokade ili drugog problema. Zatim se uređaj za detekciju položaja kamere u momentu zaustavljanja nosi iznad nivoa zemlje i vrši lociranje predajnika na kameri. Mesto blokade kanalizacije se obeležava na površini zemlje i to je u stvari mesto gde se iskopavanje mora uraditi kako bi se rešio problem.


HITNE INTERVENCIJE