Čišćenje septičkih jama

Pored vodoinstalaterskih usluga odgušenja kanalizacije i radova na vodovodnoj instalaciji naši stručni vodoinstalateri mogu izvršiti i usluge čišćenja septičkih jama i crpljenja otpadnih voda i materija na teritoriji Srbije. Iskustvo od više od 25 godina i korišćenje moderne tehnologije garant su kvaliteta i profesionalnosti naših vodoinstalatera i usluga koje pružamo.

Čišćenje septičkih jama zahteva ozbiljan pristup, kvalitetna vozila i pumpe za crpljenje otpadnih voda i materija, pa nije baš posao koji može uraditi bilo ko. Pored samog crpljenja septičkih jama, mora se voditi računa i o stanju instalacija koje vode do septičke jame.

Čišćenje septičkih jama Ispiranje septičkih jama Beograd

Poznato je da sve ima svoj rok trajanja i da neki materijali propadaju brže od drugih (kanalizacione cevi i odvodi), pa bi nakon čišćenja septičke jame, bilo dobro proveriti, očistiti i isprati i cevi koje dolaze do septičke jame.

Naša služba za čišćenje septičkih jama je, u okviru hitnih intervencija vodoinstalatera, na raspolaganju 24 sata dnevno i spremna za rešavanje svakog problema. Dobro opremljena vozila za čišćenje septičkih jama i stručnost vodoinstalatera osiguravaju da posao bude urađen kvalitetno i blagovremeno.

Usluga čišćenja septičkih jama se može izvršiti kroz

  • Čišćenje septičkih jama

  • Čišćenje i popravku odvodnih cevi

  • Pregled septičkih jama

  • Čišćenje kanalizacije

  • Čišćenje i odleđavanje cevi

  • Ispiranje cevi vodom pod pritiskom

  • Snimanje kanalizacije kamerom

  • Čišćenje filtera.

Za kontakt sa službom za čišćenje septičkih jama pozovite na: 063/833 00 05 ili ‎011 322 17 13. Naša stručna ekipa će veoma brzo i efikasno izvršiti čišćenje septičke jame i sve druge usluge koje su vam potrebne.


HITNE INTERVENCIJE